تمامی مشاغل و اصناف بایسیتی مالیات خود را از طریق اظهارنامه مالیاتی پرداخت نمایند، اما چگونگی محاسبه مالیاتی اصناف یکی از مهم‌ترین سوالاتی است که برای افراد به وجود می‌آید، پرداخت مالیات برای همه اصناف به یک میزان نیست. با توجه به میزان درآمد هر صنف مالیات آن‌ها محاسبه می‌شود؛ که ممکن است برای درآمدهای پایین میزان مالیات ۹ درصد از درآمد سالانه و برای درآمدهای بالا به ۲۵ درصد نیز برسد.
بعد از محاسبه درآمد سالانه میزان ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از درآمد معافیت مالیاتی دارد و باقی درآمد شامل مالیات می‌شود. البته توجه کنید که این نرخ برای درآمدهای پایین محاسبه می‌شود و تا ۲۵ درصد نیز ختم می‌شود.

در همین راستا مرکز مالی اقتصادی همت تراز سعی دارد در این بخش شما را انواع اصناف و مالیات آن بیشتر آشنا کند.
درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

نکات مالیاتی ویژه هر صنف

نکات مالیاتی ویژه هر صنف،قانون مالیات مستقیم،ق.م.م،قانون مالیات های مستقیم

ثبت نام