سامانه صندوق فروشگاهی سامانه ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که تابعیت لازم برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد، می باشد.
این سامانه دارای شماره شناسه منحصر به فرد می باشد که توسط سازمان امور مالیاتی برای هر سامانه فروش اختصاص می یابد.
سازمان امور مالیاتی بر اساس اولویت ها هر سال اشخاص مشمول استفاده سامانه صندوق فروشگاهی را تعیین و حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال اعلام می نماید. اشخاص مشمول مکلفند حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند.
صورت حساب های صادره توسط سامانه صندوق فروش باید دارای شماره سريال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی (شهرت کسبی)، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده، مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

مزایای استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی:
معادل 10% از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص مشمول که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش شده اند مشروط به رعایت مفاد آئین نامه های مربوط برای مدت 2 سال اول بخشیده خواهد شد.

معایب عدم استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی:
در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی، موجب تعلق جریمه ای معادل 2% ( دو درصد) فروش خواهد بود.

در راستای جلوگیری از تعلق جرائم مالیاتی به اشخاص مشمول استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی، مرکز مالی اقتصادی همت تراز اقدام به مشاوره حرفه ای در خصوص قوانین و مقررات سامانه صندوق فروشگاهی به اشخاص مذکور و حسابداران نموده است.
درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…
سامانه صندوق فروشگاهی:

مشاور مالیاتی در اصفهان،مشاور مالیاتی اصفهان،مشاور مالی در اصفهان،مشاور مالی اصفهان،

ثبت نام