در آمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل در ایران تحصیل میکند بر اساس ماده 93 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات بر درآمد مشاغل بوده که در این راستا تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی شامل موارد زیر می باشد:
تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی:

1- تشکیل پرونده مالیاتی ( دریافت شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده ) مهلت تشکیل پرونده 4 ماه ( تبصره 3 ماده 177 ق.م.م )
2- دریافت کد اقتصادی ثبت نام درwww.tax.gov.ir
3- صدور صورتحساب حسب موضوع ( آیین نامه اجرائی ماده 59 ق.م.م )
4- ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده www.evat.ir
5- ارائه لیست حقوق بگیران ( تا پایان ماه بعد) (ماده 86 ق.م.م) www.tax.gov.ir
6- ارائه گزارشات فصلی (آیین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 169 ق.م.م ) 45 روز پس از پایان فصل
7- ارائه اظهارنامه ارزش افزوده ( ماده 21 ق.م.ا.ا) 15روز پس از پایان فصل
8- ارائه اظهارنامه مالیاتی ( ماده 100 ق.م.م ) تا آخر خردادماه
9- صندوق های فروشگاهی آیین نامه اجرائی ( تبصره 2 ماده 169 ق.م.م)
10- تکالیف مودیان در خصوص نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک
1-10- گروه اول = دفاتر قانونی ( روزنامه و کل)
2-10- گروه دوم = نگهداری درآمد و هزینه بصورت ماهانه در فرم های مربوطه
3-10- گروه سوم = نگهداری خلاصه در آمد و هزینه سالانه در فرم های مربوطه
در این راستا با توجه به نیاز اصناف، مرکز مالی اقتصادی همت تراز اقدام به ارائه خدمات مالیاتی ویژه اصناف می نماید.
درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

آموزش و خدمات مالیاتی ویژه اصناف   آموزش و خدمات مالیاتی ویژه اصناف

مشاور مالیاتی در اصفهان،مشاور مالیاتی اصفهان،مشاور مالی در اصفهان،مشاور مالی اصفهان،

مشاور مالیاتی در اصفهان،مشاور مالیاتی اصفهان،مشاور مالی در اصفهان،مشاور مالی اصفهان،

ثبت نام