رعایت نظم و قانون در جامعه ضروری است و تنها در سایه این نظم عادلانه است که جامعه شکل می گیرد، جامعه ای که دچار تعارض درونی و بی نظمی است ، هیچ گاه به کمال شایسته خویش نخواهند رسید. بنابراین ، باید نظمی حاکم باشد تا هیچ کس خود را بر دیگری تحمیل نکند و تنها در سایه این نظم عادلانه است که جامعه شکل می گیرد و حیثیت اجتماعی افراد انسان ظهور می کند و حیات اجتماعی آنان تحقق می یابد و از زندگی حیوانی و نباتی ممتاز می گردد . بدون نظم ، هرج و مرج بر جامعه بشری حاکم می گردد و سعادت انسان بر باد می رود .
در این خصوص حضرت علی (ع) می فرمایند «لابدللناس من امیر برّ (مؤن) اوفاجر» بنابراین کمترین چیزی که لازم است در جامعه انسانی وجود داشته باشد وجود تشکیلات اداره کننده و هدایت جامعه است که این امر بدون قانون و رعایت آن امکان پذیر نیست.

در این راستا مرکز مالی اقتصادی همت تراز با در اختیار داشتن متخصصین و قانونمندانی شما را به آگاه کردن و رعایت قانون دعوت می نماید.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

  حوزه سایر قوانین حوزه سایر قوانین

حوزه سایر قوانین

ثبت نام