حوزه آموزش و خدمات حسابرسی


حسابرسی فرایندی است بسامان به شکل جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به اشخاص ذی‌نفع. هدف حسابرسی صورت‌های مالی این است که حسابرس مستقل بتواند درباره اینکه صورت‌های مالی مزبور از تمام جنبه‌های بااهمیت طبق استانداردهای حسابداری تهیه‌ شده است یا خیر، اظهارنظر کند.
با توجه به نیاز شرکت ها و الزام قانونی در خصوص انجام حسابرسی همچنین در اختیار داشتن متخصصین حوزه حسابرسی هلدینگ مالی همت اقدام به ارائه خدمات آموزش حسابرسی در این حوزه نموده است.
درباره ما هلدینگ مالی همت به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت هلدینگ مالی همت …
بیشتر بدانید…
ثبت نام