اظهارنامه مالیات بر عملکرد با رویکرد کاربردی
اظهارنامه مالیات بر عملکرد با رویکرد کاربردی

اشخاص حقوقی در خصوص مالیات بر درآمد خود بر اساس قانون مالیات های مستقیم مکلف اند اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر، اسناد مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. موضوع فوق برای اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که طبق قانون مالیات های مستقیم دارای نرخ جداگانه می باشند به نرخ 25 درصد محاسبه می گردد.
همچنین اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه نیستند.

مزایای ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد:
علی رغم اینکه تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد یک امر تخصصی و زمان بر می باشد لیکن ارسال اظهارنامه در موعد مقرر باعث می شود که مودی ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) از مزایای قانون مالیات های مستقیم منجمله تسهیلات و بخشودگی ها، معافیت ها و … مقرر در قانون استفاده نمایند.

معایب عدم ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد:
چنانچه مودی یا نماینده او نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد در موعد مقرر اقدام نکند مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل 30 درصد مالیات متعلقه خواهد بود و همچنین از تسهیلات، بخشودگی ها و معافیت های مقرر در قانون محروم خواهد شد.
و در صورت عدم پرداخت مالیات متعلق پس از موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 2/5 درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود و مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده اند از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه خواهند بود.

در این راستا مرکز مالی اقتصادی همت تراز با دراختیار داشتن متخصصین حوزه مالیات اقدام به ارائه خدمات مالیاتی شامل مشاوره در تهیه اظهارنامه مالیات بر عملکرد با ارائه تکنیک های کاربردی ویژه هر صنعت نموده است.

بخشنامه 200/97/133

 

مشاورمالی اصفهان ،مشاورمالیاتی اصفهان،مدیرمالی در اصفهان ،مشاورمالی در اصفهان ،مشاورمالیاتی در اصفهان ،

اظهارنامه مالیات بر عملکرد با رویکرد کاربردی

درج آگهی استخدام recruitment ads
محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی