بخشنامه 200/96/131 مورخ 31/06/1398 در صورتی که هزینه های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۵۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ درخصوص تبصره بودجه ۹۸ اعلام شد.

 

ثبت نام