بخشنامه‌200/1400/19،درتاریخ1400/03/19
ابلاغ مصوبه شماره ۲ هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ در خصوص پیامدهای مالیاتی از کسب و کارها ومشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰

ضمن ارسال تصویر مصوبات هفتاد ویکمین جلسه ستاد ملی کرونا موضوع نامه شماره ۲۸۰۵۳ مورخ 1400/03/12 رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری ، احکام مالیاتی بند (الف) مصوبات مذکور به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود: 

۱- موارد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ 1400/01/15 تا  1400/03/31 باشد ونیز احکام اجرای ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم وماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت دوماه تمدید می شود .

۲- حکم مقرر در بند( ع) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تبصره  ماده( ۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۹ به میزان یک ونیم برابر افزایش می یابد .

۳- برای مشاغل و کسب وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا ، بدهی مالیاتی قطعی شده مالیات های عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آن ها تا پایان سال ۱۳۹۹ بوده است تا 1400/06/31  بدون محاسبه جریمه دیرکرد برای مدت مذکور امهال می گردد.

۴- برای مشاغل و کسب وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا ، کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم ازباب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ 1400/06/31 موقوف الاجرا می شود.

۵- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم وارزش افزوده برای مودیان مالیاتی را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی ودارایی می رسد ،در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد .

۶- بخشودگی جرائم پرداخت نشده بدهی مالیات وعوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض برای مودیان مالیاتی ،به شرط پرداخت اصل مالیات وعوارض تا تاریخ 1400/06/31 تمدید می شود .

– لازم به ذکراست فهرست مشاغل وکسب کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا توسط کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا ابلاغ می شود.

 امید علی پارسا 

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

درج آگهی استخدام recruitment ads
محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی