آموزش‌های حرفه‌ای آموزش‌هایی هستند که کارایی و توانایی افراد را در انجام کارهای حرفه‌ای افزایش می‌دهند. و کسانی‌که دوره‌های حرفه‌ای را آموزش دیده‌اند عناوین حرفه‌ای اخذ می‌کنند. فراگیران آموزش‌های حرفه‌ای در مقایسه با دانش‌آموختگان نظری سازگاری بیشتری با محیط کار دارند و با توجه به اینکه مهارت‌های کاری افراد را افزایش می‌دهد این عناوین حرفه‌ای برجسته شده است. البته خصوصیات رشته حسابداری در مقایسه با سایر علوم این جذابیت را دوچندان کرده است.
با اطمینان در زمینه حسابداری مدیریت در سطح بین‌الملل می‌توان اعلام کرد که مدارک حرفه‌ای به مراتب معتبر تر از مدارک دانشگاهی هستند. از آنجایی‌که تصمیم‌گیری مهمترین اقدام یک مدیر است و تصمیمات صحیح و به موقع برمبنای گزارشات صحیح گرفته می‌شود.
در همین راستا مرکز مالی اقتصادی همت تراز مفتخر به ارائه خدمات زیر می باشد.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

آزمون های حرفه ای  آزمون های حرفه ای

آزمون های حرفه ای

ثبت نام