آرشیو اخبار حوزه حسابرسی

تاریخ شماره موضوع
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۰۵۸/۴۴۰/ب/۹۹ اصلاحیه جدول ماده ۵ دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۵/۰۶ بخشنامه ۶۳۲۶۸ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بابت قراردادهای مازاد بر ۱۰ برابر نصاب معاملات بزرگ نیازمند صورتهای مالی حسابرسی شده می باشند.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.


دستورالعمل اجرایی نحوه حسابرسی صورتهای مالی
واحدهای گزارشگری بخش عمومی اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۹۸/۲۴۴۵۵۷ رهنمود جامعه حسابداران رسمی درخصوص انبارگردانی شرکتها با توجه به شرایط کنونی کشور اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۹۸/۴۲۶۳۵۱ دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب بانک مرکزی کشور اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۲۱/۱۰۴۵۸۷ رهنمود حسابداری و حسابرسی شماره ٣ سازمان بورس در خصوص با عنوان مسئولیتهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۲۱/۱۰۴۵۸۶ رهنمود حسابداری و حسابرسی شماره ٢ سازمان بورس در خصوص مسئولیتهای حسابرس مستقل در برخورد با موارد تحریف در صورتهای مالی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۲۱/۱۰۴۵۸۵ رهنمود حسابداری و حسابرسی شماره ١ سازمان بورس در خصوص معاملات با اشخاص وابسته اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
مجازات حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی که در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

سوالات تستی آزمون حسابدار رسمی به همراه پاسخنامه منتشر گردید.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
کارگروه فن آوری اطلاعات رهنمود مستندسازی الکترونیک پرونده های حسابرسی (رهنمود شماره ۱) اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۰۵ نحوه گزارشگری صورتهای مالی میان دوره ای توسط سازمان حسابرسی کمیته فنی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۰۴ کمیته فنی سازمان حسابرسی نحوه برخورد  با  تفاوت  سود  قطعی  اوراق  مشارکت را  اعلام نمود.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

ثبت نام