درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

نحوه برخورد با آثار ناشی از کووبید ۱۹ در گزارش حسابرس مستقل و گزارش مالی چگونه است؟

ثبت نام