بخشنامه 200/98/44 مورخ 08/ 05/ ۹۸ کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات اعلام شد.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۴  بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۴  بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۴

ثبت نام