بخشنامه 230/98/55مورخ 1398/06/06 تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام شد

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۵  بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۵  بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۵

 

ثبت نام