بخشنامه 230/98/61 مورخ 1398/07/03 ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بند (9) بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 سازمان و بند (2) رأی شماره 5586-30/4 مورخ 1376/05/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۶۱   بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۶۱بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۶۱

 

ثبت نام