بخشنامه 230/98/51 مورخ 1398/06/06در خصوص مراکز استخراج رمز ارزها اعلام شد.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۱  بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۱

بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۱

ثبت نام