بخشنامه 230/98/12مورخ29/ 02/ ۹۸ تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم 97 اعلام شد.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

بخشنامه ۲۳۰٫۹۸٫۱۲         بخشنامه ۲۳۰٫۹۸٫۱۲                  بخشنامه ۲۳۰٫۹۸٫۱۲

ثبت نام