بخشنامه 230/11894/دمورخ 08/ 03/ ۹۸ مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

بخشنامه ۲۳۰/۱۱۸۹۴/د   بخشنامه ۲۳۰/۱۱۸۹۴/د   بخشنامه ۲۳۰/۱۱۸۹۴/د

ثبت نام