بخشنامه 230/98/58 مورخ ۳۰/ ۶/ ۹۸ در رابطه با صدور اسناد ( اوراق ) تسویه خزانه برای تسویه بدهی ها و مطالبات دولت به / از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی اعلام شد.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۸  بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۸  بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۸

ثبت نام