بخشنامه 200/98/63 مورخ 1398/07/07 ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010152 مورخ1398/05/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (15) بخشنامه شماره 28004 مورخ1388/11/12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۶۳  بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۶۳   بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۶۳

 

ثبت نام