دستورالعمل 200/98/507 مورخ 1398/03/12مالیات مقطوع عملکرد 97 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۵۰۷   دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۵۰۷    دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۵۰۷

 

ثبت نام