بخشنامه 200/98/46 موزخ 1398/05/28 رفع ابهام در خصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج اعلام شد.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۶ سازمان امور مالیاتی بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۶ سازمان امور مالیاتی

ثبت نام