بخشنامه 200/98/39 مورخ 07/ 05/ ۹۸ یارانه پرداختی دولت بابت مابه التفاوت فروش فرآورده هاي نفتی (اصلی) شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج بوده و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۹   بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۹  بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۹

ثبت نام