آرشیو اخبارحوزه مالیات

جدیدترین ترین اخبار حوزه حسابداری، حسابرسی، مالیاتی و  آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی را از ما بخواهید.

تاریخ شماره  موضوع
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۵۲۲ در مورد مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۱۲/۲۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۰۲ در مورد افزایش دامنه تسهیلات اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اخذ گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۰۰ تمدید مهلت بخشودگی جرائم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ موضوع ق.م.م و قانون ارزش افزوده اعلام شد.برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ بخشنامه ۲۱۰/۹۸/۹۹ خرید و فروش «اوراق جعاله»،«اوراق وکالت» و «اوراق بیمه اتکاییدر بورس از مالیات معاف شد.
جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ بخشنامه ۲۱۰/۹۸/۹۸ در مورد پیمانکارانی که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قرارداد تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشند.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۱۱/۲۸ بخشنامه ۲۱۰/۹۸/۹۷ طرح «حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به گاز طبیعی فشرده سوز» اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۱۱/۲۱ دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۵۱۸ در مورد چگونگی محاسبه و تعلق مالیات به وجوه پرداختی توسط مراکز آموزشی-درمانی به اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۹۶ در مورد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در سال ۱۳۹۸ اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۹۴ در مورد ابلاغ قانون اصلاح بند “ه” تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ اعلام شد.

جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۹۱ در مورد ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده- حق بیمه سهم کارفرما تسلیم فهرست ماده اعلام شد.
جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ بخشنامه ۲۰۰۹۸/۹۰ در مورد مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت اعلام شد.
جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۹ ابلاغ رای هیات دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آئین نامه اجرایی تبصره ۳۲ ماده ۲۱۹ ق.م.م اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۱۰/۰۹ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۸ اعلام بهای فروش انواع خودروهای داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۷ بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ دستورالعمل ۲۳۰/۴۸۵۷۴/د  در مورد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ دستورالعمل۲۰۰/۹۸/۵۱۷  در بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۱۷ نحوه محاسبه جرائم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی به طور کامل شرح داده شده است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۹/۱۰ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۳ خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۹/۱۰ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۲ عدم شمول مالیات و عوارض نسبت به سود سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۱  اصلاح دستورالعمل اجرائی بند (س) ماده ۱۳۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ تصویب نامه ۱۱۳۷۸۹/ت۵۶۲۶۳ ه آئین نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۲۴۰/۴۴۱۱۷/د آئین نامه اجرای ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم ابلاغ شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۸/۲۷ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۰  وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در حدود متعارف و با ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی‌باشد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۷۹ تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۸/۱۳ تصویب نامه ۱۰۰۷۹۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۷۰ تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان بورس اعلام گردید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۷/۱۷ بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۶۶ قانون حمایت از شرکت ها، موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۷/۰۸ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۶۵ شرط برخورداری از بخشودگی جرایم ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۱لغایت ۱۳۹۴، پرداخت بدهی های مالیات عملکرد آن سال می باشد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۷/۰۷ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۶۳ ماخذ محاسبه مالیات بهای کالا ی مندرج در صورتحساب خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۷/۰۷ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۶۲ خدمات هتلداری و تصدی غرفه های نمایشگاهی از مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۷/۰۳ بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۶۱ رفتار سازمان امور مالیاتی در خصوص وراث اموال اشخاص فوت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۷/۰۱ بخشنامه ۲۶۸/۳۱۰۹۲/د ارسال فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۲۳۰/۳۰۸۴۷/د حق تمبر صدور پروانه کسب و کار برای اتحادیه ها به صورت الکترونیکی صادر می گردد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۶/۳۰ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۹ در اختیار قراردادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات ماده ۱۶۹ مکرر با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز مرکز آمار از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی، انجام می شود.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۶/۳۰ بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۸ صدور اسناد ( اوراق ) تسویه خزانه برای تسویه بدهی ها و مطالبات دولت به / از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۶/۲۵ بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۶ مبلغ هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط تنخواه گردان پرداخت می شود اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۶/۲۵ بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۵ تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان بورس اعلام گردید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

امکان مشاهده اطلاعات معاملات فصل بهار سال ۱۳۹۸ ارسال شده توسط طرف مقابل، در سامانه معاملات فصلی ایجاد شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۶/۱۱ دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۵۱۶ نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۶/۱۱ دستورالعمل اصلاحی۲۶۰/۲۷۲۹/د صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

برای اطلاعات بشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۵۱۵ نحوه وصول عوارض کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجاکیک کنید.

۱۳۹۸/۰۶/۰۶ بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۳ معافیت درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجاکیک کنید.

۱۳۹۸/۰۶/۰۶ بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۲ تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان بورس اعلام گردید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۶/۰۶ بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۱ مالیات مراکز استخراج رمز ارزها (بیت کوین) اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۵/۲۸ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۰ سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی می باشد مشمول چه حکمی است؟

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۵/۲۸ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۶ رفع ابهام در خصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۵/۲۷ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۵ بخشودگی جرائم قابل بخشش پس از مدت اجرای بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۱ اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ابلاغیه مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۵/۰۸ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۴ کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۵/۰۸ بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۴۲ ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۵/۰۸ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۱ بخشودگی جرایم جدید توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۵/۰۷ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۹ یارانه پرداختی دولت بابت مابه التفاوت فروش فرآورده های نفتی (اصلی) شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج بوده و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۵/۰۷ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۸ قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن درخصوص دهیاری ها

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۵/۰۱ بخشنامه۲۰۰/۹۸/۳۷/ص جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۶ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

دعوت فعالین بخش درمان به منظور ثبت نام و استفاده از پایانه فروشگاهی انجام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۴/۲۹ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۵ تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان بورس اعلام گردید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۴/۲۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۴ ارائه نکاتی در رابطه با ارزشهای اجاری املاک تعیین شده توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور برای عملکرد سال قبل در مورد نحوه تدوین ارزش اجاری عملکرد سال ۹۷ و به بعد

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۴/۱۰ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۲ احکام مالیاتی برای بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۴/۰۵ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۱ فرآیند صدور گواهی مالیاتی برای متقاضیان صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی در سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۴/۰۳ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۰ ارسال احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۴/۰۳ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۹ حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۳۹۸ اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۳/۲۸ دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۵۱۰ تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیر کرد از وی نخواهد داشت.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۳/۲۷ بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۲۸ نظر شورای عالی مالیاتی راجع به اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۵ و به بعد جهت برخورداری از معافیت موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۳/۲۷ بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۲۷ صدور پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات توسط وزارت انجام می شود.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۳/۲۷ بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۲۵ مالیات درآمدهای حاصل از تولید محصولات مندرج در پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با نرخ صفر محاسبه می شود.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۳/۲۱ دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۲۴  ابهامات برخی مواد قانونی، استهلاک زیان سنواتی، کتمان درآمد، جریمه و تخفیفات فروش رفع شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۳/۱۳ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۲ مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد سه میلیون ریال تعیین و از هر گونه مالیات دیگر بجز مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.

برای اطلاعات بیشتراینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۳/۱۳ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۹ مدت زمان تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی غیر دولتی در  سال ۱۳۹۸ اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۳/۱۲ دستورالعمل۲۰۰/۹۸/۵۰۷ مالیات مقطوع عملکرد ۹۷ دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۳/۱۲ بخشنامه ۲۰۰/۴۰۶۲/ص درخواست وصول مطالبات بانک مسکن از طریق عملیات اجرایی

برای اطلاعات اینجا بیشتر کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دستورالعمل۲۰۰/۹۸/۵۰۵ مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۷ برخی از صاحبان مشاغل اعلام شد.

برای اطلاعات اینجا بیشتر کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۳/۰۸ بخشنامه ۲۳۰/۱۱۸۹۴/د مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل

برای اطلاعات اینجا بیشتر کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تصویب نامه ۵۴۹۹۱/۲۵۰۷۱/ه تصویب نامه ی حمایت از شرکت های نوپا توسط هیات وزیران اعلام شد.

برای اطلاعات اینجا بیشتر کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تصویب نامه

۲۴۳۸۵ /ت۵۶۱۶۵ه

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته جهت استفاده از مزایا ماده ۱۳۲ قانون مالیات مستقیم توسط هیات وزیران اعلام گردید .

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۳/۰۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۶ شروط دوره معافیت واحدهای سرمایه گذاری صنعتی و  معدنی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۵۰۴  طبق مقررات جدید مرکز درمانی مکلف اند ۱۰% حق الزحمه پزشکان را به عنوان مالیات کسر نمایند.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۲/۳۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۴ سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۲/۳۰ بخشنامه ۲۳۰/۱۰۳۵۹/د زمانبندی برای اصلاح کدگذاری اطلاعات معاملات سال ۱۳۹۲توسط ادارات اطلاعات و خدمات اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۲/۲۹ بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۱۲ اعمال بخشودگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۲۴/ ۰۲/ ۹۸ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۰۳  محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۲/۱۶ بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۱۰ بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان های سیل زده برای عملکرد ۹۷ اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

 ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۷ کمک های شهرداری به سازمان های وابسته به شهرداری به شرط عدم انجام خدمات مشخص از معافیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار می باشند.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۷/۰۳/۰۱ دادنامه ۳۴۸

  ابطال بند ۱۱ بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

ثبت نام