تاریخ

 

شماره

آرشیو اخبارحوزه مالیات سال ۹۹

 موضوع

1399/10/2 210/99/73

ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

1399/10/17 بخشنامه 210/99/71

اجرای همزمان برخی مقررات قوانین بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور با ق.م.م در خصوص معافیتها با نرخ صفر مالیاتی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

1399/10/04 112114 اصلاح مفاد ۵۴ مکرر و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اضافه شدن تبصره ۸ به ماده ۱۶۹ مکرر ابلاغ شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
1399/10/13 45307/205/د نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

1399/09/17 بخشنامه 200/99/68 تبیین مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 99/09/01 اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
1399/09/10 بخشنامه 200/99/66 ابلاغ مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 99/08/24 اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

1399/09/09 بخشنامه 200/99/65 ابلاغ مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 99/08/24اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
1399/08/21 بخشنامه 210/99/62 اجرای مقررات ماده 161 قانون مالیات­های مستقیم اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۸/۱۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۸

اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۰ اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۸/۰۵ دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۱۸

بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۷/۲۱ دستورالعمل ۲۱۰/۹۹/۵۶

ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی ق.م.م اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۷/۰۲ دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۱۷

لزوم بررسی دقیق صورتحساب­های صادره مودیان به منظور مطالبه جریمه ­های موضوع ماده (۱۶۹) مکررق.م.م اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۷/۰۱ دستورالعمل ۲۸۹۷۸/۲۳۰/د

طرح ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۶/۳۰ دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۱۶

رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال ۱۳۹۳ موجود در مخزن اطلاعات ادارات کل امور مالیاتی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۶/۱۶ دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۱۵

 در خصوص چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده آخرین دوره مالیاتی قبل از انتقال پرونده از سامانه ارزش افزوده به سامانه سنیم اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنیید.

۱۳۹۹/۰۶/۱۲ دستورالعمل ۲۳۰/۲۵۳۲۷

رفع ابهام از نحوه حسابرسی و پذیرش اعتبار مالیاتی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۵/۲۲ دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۱۲ مالیات مقطوع عملکرد  سال ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۱۱ بدهی قطعی ملک مورد انتقال و صدور گواهی نقل و انتقال اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۴۹ شرایط تعلق جایزه مودیان مالیاتی خوش حساب اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۵/۱۱ دستورالعمل۲۰۰/۹۹/۵۱۰ مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۵/۰۶ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۴۳ ورود ارز به صورت اسکناس و فلزات گرانبها (طلا نقره و پلاتین) به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی  از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۴/۲۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۴۳ درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع تبصره (۱۹) قانون بودجه ۱۳۹۹ در کاربری اصلی پروژه از مشوق های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن برخوردار می باشد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

۱۳۹۹/۰۴/۲۱ بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۴۰ مجموع جرائم در صورت عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک معادل %۲۵ مالیات متعلق خواهند شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ بخشنامه ۲۳۰/۹۹/۳۸  بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۰۶۶۰/د مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ابطال شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۴/۱۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۳۷ به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آن ها در بازار بورس، متعرض حساب های سنوات گذشته آن ها نخواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۴/۱۰ بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۳۴ اضافه شدن اشتهارد و کاسپین در بند الف ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به مصوبه دولت ابلاغ شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۴/۰۴ بخشنامه ۲۳۰/۱۲۳۹۲ مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ مشاغل خودرویی به مدت ۲ماه ( تا پایان مردادماه ۹۹) تمدیدشد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ بخشنامه ۴۸۶۹۲ حداقل مزد مصوب کارگران در سال ۱۳۹۹ تعیین گردید.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۲۷ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران،مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ برای اجرا در سال ۱۳۹۹ اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۰۹ بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات مستقیم و قانون ارزش افزوده اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۳/۱۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۲۶ احکام مالیاتی آیین نامه قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۳/۰۷ دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۰۸ نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی پرونده های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ می باشد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۲/۳۱ بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۲۵ مقررات صورتحساب هایی که در سامانه ثامن ثبت می شوند اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دستورالعمل ۲۳۰/۹۹/۵۰۷ تمدید ضرایب ارزش افزوده رسته های صنفی برای سال ۱۳۹۹ اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۲/۲۹ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۲۴  موعد های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانونی آن قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۹ اعلام شد..
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۲۳ نحوه رسیدگی به صورت حسابهای غیر واقعی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۲/۲۷ بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۲۱ مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرآیند ادغام یا ترکیب اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۲/۲۴ بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۲۰ احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۲/۲۲ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۹ ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نام اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۲/۲۲ بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۱۸ عدم شمول مالیات به ما به الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بندهای (ه) و (ل) تبصره(۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ کل کشور اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۲/۲۱ بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۱۷ زمان پرداخت حق تمبر در بروات اسنادی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۲/۲۱ دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۰۶ شرایط و نحوه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۲/۱۵ دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۰۵ در مورد کسر ۱۰% حق بیمه به عنوان علی الحساب مالیات پزشکان اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ دستورالعمل ۲۳۰/۹۹/۵۰۴ تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان ۱۳۹۸ و بهار۱۳۹۹ توسط معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۲/۱۰ مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی زمستان ۱۳۹۸ تا ۱۵ تیر ماه سال ۱۳۹۹ و مهلت ارسال اطلاعات فصل بهار ۱۳۹۹ تا مهر ماه ۱۳۹۹ تمدید شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۰۳

  اجرای جزء ۱ بند “ک” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۲/۰۷ تصویب نامه شماره ۹۸۵۳/ت۵۷۶۰۷ حد نصاب معاملات سال ۹۹ تعیین شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶  نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۱۳ عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳ اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۱/۲۶ بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۱۲ جریمه موضوع ماده ۱۹۰ ق.م.م نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل اشخاص حقوقی و مبدا محاسبه ان اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۱۱ معافیت مقرر در ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای صرفه جویی اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۹ اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۱/۱۹ بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۸ مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۱/۱۹ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۶ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات عایدی سهام بانک ها و موسسات اعتباری اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۱/۱۹ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵ تفویض اختیار تقسیط و انهال بدهی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۱/۹۹/۲۰۰ اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۱/۱۰ بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۳ مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور، پنج (۵) سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات می باشد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۱/۰۶ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۲ تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۳۹۸ توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۱/۰۵ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱  حمایت های مالیاتی دولت از فعالین اقتصادی در رابطه مبارزه با بیماری کرونا اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

ثبت نام